Accountancy

InnoVista denkt rendement- en toe-
komstgericht en is u behulpzaam bij u
De kern van het vak accountancy
berust op de traditionele pijler
“Het administratie proces”.
Onmiskenbaar en dat blijft zo.

Lees verder ...

Adviespartner

InnoVista is een (pro)actieve adviespartner voor haar klanten.
Als adviespartner zijn wij ook uw financiële coach om uw ondernemerschap samen verder te ontwikkelen. 

Lees verder ...

Salarisadministratie

InnoVista Salarisadministratie
Heeft u nog grip op uw salaris-
administratie? Of ziet u door de bomen het bos niet meer? Weet u zeker dat u alle (fiscale) mogelijkheden voor u en uw werknemers optimaal benut?

Lees verder ...

“Vooruitgang is waar wij voor gaan!”

Beste ondernemer, kom AanTafel … u bent van harte welkom!

De AanTafel agenda. InnoVista organiseert per jaar een aantal bijeenkomsten voor ondernemers uit de regio. Tijdens deze Aan Tafel sessies worden onderwerpen besproken die voor ondernemers van belang.

De bijeenkomsten zijn praktisch van aard waarbij de dagelijkse ondernemers-praktijk voorop staat. Hieronder de komende Aan Tafel sessies. Schrijf u gerust in … ook als u geen klant bent van InnoVista.

Naar de AanTafel agenda

Geen evenement gevonden

December 2016

Geen evenement gevonden

Fiscaal nieuws

01-12-2016
Notariële akte van levering is geen factuur

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is, wordt die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij die factuur ... lees meer

01-12-2016
Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn ... lees meer

01-12-2016
BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie als ondernemer is niet van belang of er een winstdoelstelling is. Ook de ... lees meer

Meer nieuws

Nieuws over de loonadministratie

23-11-2016
Fictieve dienstbetrekking

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking. Anders dan bij een echte ... lees meer

22-11-2016
Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel minder zzp’ers in en zzp’ers worden geconfronteerd met minder opdrachten ... lees meer

17-11-2016
150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kan onder voorwaarden de 30%-regeling worden toegepast. Volgens deze regeling wordt 30% van de totale ... lees meer

Meer nieuws

Agrarisch nieuws

01-12-2016
Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2017 een bemestingsplan moeten opstellen. Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2013 kunnen ... lees meer

01-12-2016
Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te ... lees meer

24-11-2016
Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind ... lees meer

Meer nieuws