Accountancy

InnoVista denkt rendement- en toe-
komstgericht en is u behulpzaam bij u
De kern van het vak accountancy
berust op de traditionele pijler
“Het administratie proces”.
Onmiskenbaar en dat blijft zo.

Lees verder ...

Adviespartner

InnoVista is een (pro)actieve adviespartner voor haar klanten.
Als adviespartner zijn wij ook uw financiële coach om uw ondernemerschap samen verder te ontwikkelen. 

Lees verder ...

Salarisadministratie

InnoVista Salarisadministratie
Heeft u nog grip op uw salaris-
administratie? Of ziet u door de bomen het bos niet meer? Weet u zeker dat u alle (fiscale) mogelijkheden voor u en uw werknemers optimaal benut?

Lees verder ...

“Vooruitgang is waar wij voor gaan!”

Beste ondernemer, kom AanTafel … u bent van harte welkom!

De AanTafel agenda. InnoVista organiseert per jaar een aantal bijeenkomsten voor ondernemers uit de regio. Tijdens deze Aan Tafel sessies worden onderwerpen besproken die voor ondernemers van belang.

De bijeenkomsten zijn praktisch van aard waarbij de dagelijkse ondernemers-praktijk voorop staat. Hieronder de komende Aan Tafel sessies. Schrijf u gerust in … ook als u geen klant bent van InnoVista.

Naar de AanTafel agenda

AanTafel zonder de VAR

13 oktober 2016

De VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) is afgeschaft per 1 mei jl. Er is een overgangsperiode tot mei 2017. De bedoeling van de overgangsperiode is dat u deze gebruikt om de aanpassingen te doen die nodig zijn na het verdwijnen van de VAR.

De VAR maakte het de opdrachtgever duidelijk of hij te doen had met een door de belastingdienst erkende zelfstandige. Na het afschaffen van de VAR zult u zelf moeten beoordelen of daadwerkelijk sprake is van zelfstandige werkzaamheden. Denkt u met een zelfstandige in zee te gaan en dat blijkt achteraf niet zo te zijn dan riskeert u een naheffing van de belastingdienst.

In onze Aan Tafel bijeenkomst “Verder zonder de VAR” geeft ik u de handvaten om te kunnen beoordelen of sprake is van zelfstandige arbeid. Verder zullen wij ingaan op de mogelijkheden om het risico op naheffingen te verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door de belastingdienst ter beschikking gestelde modelovereenkomsten.

De avond is bedoeld voor zowel zelfstandigen zelf als voor opdrachtgevers die gebruik maken van zelfstandigen. In één avond bent u weer helemaal bij.

Op donderdag 13 en maandag 17 oktober organiseren wij op onze vestiging in Horst deze Aan Tafel avonden waar u van harte welkom bent.

De avonden beginnen om 19.15 uur.

Aanmeldformulier AanTafel zonder de VAR    Meerdere keuzes uiteraard toegestaan. U bent van harte welkom, ook als u geen klant bent van InnoVista!


  • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.

Oktober 2016

AanTafel zonder de VAR

13 oktober 2016

De VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) is afgeschaft per 1 mei jl. Er is een overgangsperiode tot mei 2017. De bedoeling van de overgangsperiode is dat u deze gebruikt om de aanpassingen te doen die nodig zijn na het verdwijnen van de VAR.

De VAR maakte het de opdrachtgever duidelijk of hij te doen had met een door de belastingdienst erkende zelfstandige. Na het afschaffen van de VAR zult u zelf moeten beoordelen of daadwerkelijk sprake is van zelfstandige werkzaamheden. Denkt u met een zelfstandige in zee te gaan en dat blijkt achteraf niet zo te zijn dan riskeert u een naheffing van de belastingdienst.

In onze Aan Tafel bijeenkomst “Verder zonder de VAR” geeft ik u de handvaten om te kunnen beoordelen of sprake is van zelfstandige arbeid. Verder zullen wij ingaan op de mogelijkheden om het risico op naheffingen te verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door de belastingdienst ter beschikking gestelde modelovereenkomsten.

De avond is bedoeld voor zowel zelfstandigen zelf als voor opdrachtgevers die gebruik maken van zelfstandigen. In één avond bent u weer helemaal bij.

Op donderdag 13 en maandag 17 oktober organiseren wij op onze vestiging in Horst deze Aan Tafel avonden waar u van harte welkom bent.

De avonden beginnen om 19.15 uur.

Aanmeldformulier AanTafel zonder de VAR    Meerdere keuzes uiteraard toegestaan. U bent van harte welkom, ook als u geen klant bent van InnoVista!


  • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.

Fiscaal nieuws

29-09-2016
Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook wanneer op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen ... lees meer

29-09-2016
Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ... lees meer

29-09-2016
Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning. De rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn ... lees meer

Meer nieuws

Nieuws over de loonadministratie

15-09-2016
Inlooprisico eigenrisicodrager

Een werkgever, die eigenrisicodrager wordt voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), moet rekening houden met het inlooprisico. De eigenrisicodrager loopt ... lees meer

15-09-2016
Ontslag op staande voet, geen transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan op staande voet worden beëindigd mits er een dringende reden voor opzegging is en het ontslag direct wordt meegedeeld aan de wederpartij. Als dringende ... lees meer

15-09-2016
Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV een werknemer ontslaan zonder dat hij de werknemer een vergoeding hoefde ... lees meer

Meer nieuws

Agrarisch nieuws

29-09-2016
Nieuwe openstelling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In Nederland hebben zich 3.932 melkveehouders aangemeld voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. In totaal gaat het om 80,3 miljoen kg melk. Er is in totaal in ... lees meer

29-09-2016
Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

In de oogstperiode controleert de politie intensief op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Zorg dat u voldoende maatregelen neemt om ... lees meer

29-09-2016
Soja inzetbaar voor EA-verplichting

De staatssecretaris van Economische Zaken is van plan vanaf 2017 soja toe te voegen aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch ... lees meer

Meer nieuws